Lãnh Sự Quán Sierra Leone tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Sierra Leone tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Sierra Leone tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Sierra Leone hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sierra Leone tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.