Lãnh Sự Quán New Zealand tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán New Zealand tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.