Lãnh Sự Quán Antigua and Barbuda tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Antigua and Barbuda tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Antigua and Barbuda tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Antigua and Barbuda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Antigua and Barbuda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.