Lãnh Sự Quán Jamaica tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Jamaica tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Jamaica tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jamaica tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh, Trung Quốc.