Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).