Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cabo Verde hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cabo Verde hoặc Đại Sứ Quán Cabo Verde tại TP Hà Nội, Việt Nam