Lãnh Sự Quán Bahamas tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bahamas tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bahamas hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bahamas hoặc Đại Sứ Quán Bahamas tại TP Hà Nội, Việt Nam