Lãnh Sự Quán Armenia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Armenia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Armenia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Armenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Armenia tại thủ đô Hà Nội.