Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.