Đại Sứ Quán Somalia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Somalia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Somalia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Somalia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Somalia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.