Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Sierra Leone hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh, Trung Quốc.