Đại Sứ Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc.