Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia.