Site icon vietnamtravel.in

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Exit mobile version