Đại Sứ Quán Liberia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Liberia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Liberia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Liberia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Liberia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Liberia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.