Đại Sứ Quán Latvia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Latvia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Latvia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Latvia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Latvia tại thủ đô Hà Nội.