Site icon vietnamtravel.in

Đại Sứ Quán Gabon tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Gabon tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Gabon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Gabon hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Gabon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Gabon tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Gabon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Exit mobile version