Đại Sứ Quán Bahrain tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Bahrain tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chính phủ Bahrain hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bahrain tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahrain tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bahrain tại Bangkok – Thái Lan