Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Solomon Islands hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Solomon Islands cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Solomon Islands tại thủ đô Hà Nội