Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Montenegro cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Montenegro tại thủ đô Hà Nội