Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 50 đường Sầm Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:00 – 11:30 & chiều 13:00 – 17:00 | riêng Thứ Bảy 08:00 – 11:30
  • Điện thoại : (028) 5449 0805
  • Fax : (028) 3842 8879
  • Email : phuongdt@gmas.com.vn
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8LeZTgLkgGbmWg1V8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.