Lãnh Sự Quán Marshall Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Marshall Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Marshall Islands tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Marshall Islands hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Marshall Islands tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản.