Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Maldives tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Maldives tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Maldives hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Maldives tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Maldives tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Maldives tại New Delhi, Ấn Độ.

Exit mobile version