Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.