Lãnh Sự Quán Guyana tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guyana tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guyana tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guyana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Guyana cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Guyana tại thủ đô Hà Nội