Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Exit mobile version