Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Ethiopia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ethiopia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Ethiopia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ethiopia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Ethiopia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Exit mobile version