Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Eritrea tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Eritrea tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Eritrea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eritrea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Eritrea tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Exit mobile version