Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chính phủ Bosnia and Herzegovina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bosnia and Herzegovina tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Exit mobile version