Lãnh Sự Quán Bahrain tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bahrain tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bahrain hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bahrain tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahrain tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bahrain tại Bangkok – Thái Lan