Phòng Thương Mại Ý (ICHAM) tại Hà Nội, Việt Nam

Phòng Thương Mại Ý (ICHAM) tại Hà Nội, Việt Nam

Phòng Thương Mại Ý (ICHAM) tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ: Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (024) 3824 5997
  • Số fax: N / A
  • Email: N / A
  • Trang web: https://icham.org
  • Bản đồ: https://g.page/18lephunghieu?share