Phòng Thương Mại New Zealand (NZCHAM) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại New Zealand (NZCHAM) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Phòng 804, Lầu 8, toà nhà The Metropolitan, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Điện thoại : (028) 3822 6907
  • Fax : (028) 3822 6905
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XTfd8WSrgGSMJeoL6