Phòng Thương Mại Indonesia Việt Nam (ICCV) tại TP Hồ Chí Minh 

Phòng Thương Mại Indonesia Việt Nam (ICCV) tại TP Hồ Chí Minh 

Phòng Thương Mại Indonesia Việt Nam (ICCV) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 01 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Điện thoại : (028) 5404 6566
  • Fax : (028) 5404 6969
  • Email : info@indochamvn.com
  • Website : http://www.indochamvn.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5NuMAzUprNNn4eMc7