JBAH – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

JBAH - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

JBAH – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Căn 1407, Tầng 14, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Điện thoại : (028) 3821 9369
  • Fax : (028) 3821 9370
  • Email : info@jbahvn.org
  • Website : https://jcchvn.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/toSkK2pbPVyLpP3P8