Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hồng Kông Việt Nam (HKBAV) tại Hà Nội

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hồng Kông Việt Nam (HKBAV) tại Thành Phố Hà Nội

  • Địa chỉ : Business Center, khách sạn Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại : (024) 3845 2270
  • Fax : (024) 3845 9209
  • Email : hanoi@hkbav.org
  • Website : https://www.hkbav.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dYDKdnZdD57xBio18