Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Lâm Đồng

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Lâm Đồng

  • Địa chỉ : 96/6/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3903 497
  • Fax : N/A
  • Email : ctcldvn@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/s3pQ7CokqeokKeYp9