Phòng Thương Mại Bỉ – Luxembourg tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Bỉ - Luxembourg tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Bỉ – Luxembourg tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Lầu 5, toà nhà Deutsches Haus, số 33 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Điện thoại : (028) 3822 4029
  • Fax : (028) 3827 2743
  • Email : info@beluxcham.com
  • Website : http://www.beluxcham.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/B18gKAiP3XgKcbud7