Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Đại Sứ Quán Italia tại Hà Nội, Việt Nam

Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Đại Sứ Quán Italia tại TP Hà Nội

  • Địa chỉ : Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại : (024) 3718 4661 | 3718 4662
  • Fax : (024) 3934 1662
  • Email : utl.hanoi@esteri
  • Website : https://hanoi.aics.gov.it/
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/18lephunghieu?share