Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : phòng #202 & 302 E4B Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, số 06 đường Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 | Thứ Sáu, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
  • Điện thoại : (024) 3573 5243/45
  • Fax : (024) 3573 5247
  • Email : brap@francophonie.org
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jemNEHnbNBFTLnLu7