Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tại Hà Nội, Việt Nam

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3850 0100 | 3850 1888
  • Fax : (024) 3726 5520
  • Email : wpvnmwr@who.int
  • Website : https://www.who.int/vietnam/about
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share