Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Hà Nội, Việt Nam

Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 3, số 63 đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3934 2282
  • Fax : (024) 3934 2289
  • Email : Lha1@ifc.org
  • Website : http://www.ifc.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.

Leave a Reply