Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Của Liên Hợp Quốc (FAO) Tại Hà Nội, Việt Nam

Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Của Liên Hợp Quốc (FAO) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3942 4208
  • Fax : (024) 3942 3257
  • Email : FAO-VN@fao.org
  • Website : http://www.fao.org/vietnam/en/
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share