Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Hà Nội, Việt Nam

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Hà Nội, Việt Nam

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3850 0100
  • Fax : (024) 3726 5519
  • Email : hanoi@iom.int
  • Website : https://vietnam.iom.int/en
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share