Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 507, toà nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Giờ làm việc: từ Thứ hai đến Thứ năm 08.00 – 12.00; 13.00 – 18.00, riêng Thứ sáu từ 08.00-12.00
  • Điện thoại : (028) 3821 9413
  • Fax : (028) 3821 9415
  • Email : N/A
  • Website : https://www.unicef.org/vietnam/vi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mUhg8sa8nZRJLb4s5