Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Hà Nội, Việt Nam

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3850 0100
  • Fax : (024) 3726 5520
  • Email : hanoi.registry@unicef.org
  • Website : http://www.unicef.org/vietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share