Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Thái Nguyên

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên

👉 Chú ý : Quý vị có nhu cầu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng nộp hồ sơ online tại website chính thức của chính phủ : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.