Trung tâm Xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

▹ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ : số 37 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3819 129 | 3819 715
  • Fax : (0255) 3818 382
  • Email : ttxtdt@quangngai.gov.vn
  • Website : http://ipc.quangngai.gov.vn