Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Bắc Giang

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn