Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ : số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Điện thoại : (0211) 3840 610
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Vĩnh Phúc