Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại : (0294) 3867 107
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Trà Vinh